Wij beschouwen klachten als waardevolle feedback waar we van kunnen leren. Circumjuris beschikt daarom over een klachtenregeling en daar gaan we serieus mee om. De regeling kan worden opgevraagd bij de secretaris , mr. H. Poppens, of bij de voorzitter, mr. J. Arendse. Als u meteen een klacht wilt indienen kan dat natuurlijk ook.