Het uitgangspunt van Circumjuris is dat de opdrachtverlening rechtstreeks plaatsvindt tussen de jurist en de opdrachtgever, waarbij tegelijkertijd de zekerheid geboden kan worden van een grote organisatie.

Als de opdrachtgever daaraan de voorkeur geeft kunnen ook afspraken via Circumjuris gemaakt worden.

Circumjuris heeft uitsluitend zelfstandige juristen in het ledenbestand die hun sporen binnen de overheid verdiend hebben. Alle aangesloten juristen zijn gewend te werken binnen een speelveld van verschillende krachten en belangen. Ze beschikken over uitstekende juridische vaardigheden. Nieuwe leden worden voor een aspirant-lidmaatschap voorgedragen door leden op basis van kennis, ervaring en goede referenties. 

De aangesloten juristen wisselen bovendien op regelmatige basis hun kennis en ervaring uit tijdens kennisbijeenkomsten. Daarnaast biedt Circumjuris de mogelijkheid van intervisie en collegiale consultatie.