Circumjuris

 

De coöperatie Circumjuris u.a. is een innovatief samenwerkingsverband van bevlogen zelfstandige juristen. Alle juristen zijn rechtstreeks of via Circumjuris beschikbaar voor interim- of adviesopdrachten bij de overheid.

Meer informatie vindt u hier.

Het uitgangspunt van Circumjuris is rechtstreekse opdrachtverlening tussen de jurist en de opdrachtgever en tegelijkertijd de zekerheid van een grote organisatie.

Kennis, kwaliteit en betrouwbaarheid:  Alle aangesloten juristen hebben kennis en ervaring op het gebied van het algemene bestuursrecht (Awb), subsidierecht, aanbestedingsrecht, ambtenarenrecht, omgevingsrecht, bijzondere wetten, de WMO maar ook het onderwijsrecht en civiele vraagstukken die zich bij de overheid voordoen.