Jurist

 Opdrachtgever

Circumjuris is een coöperatie voor en door zelfstandige juristen.

Circumjuris biedt u de zekerheid van een grote organisatie tegen de prijs van een zelfstandig jurist.

Circumjuris biedt achtervang en back-up maar ook uitwisseling van kennis en het sparren met collega's.  

Circumjuris heeft uitsluitend zelfstandige juristen in het ledenbestand.

Circumjuris deelt marktinformatie en marktkansen. Circumjuris maakt het mogelijk te participeren in aanbestedingen en offertetrajecten, die normaal alleen zijn weggelegd voor de grote bureaus. 

U kunt kiezen om rechtstreeks met de zelfstandige jurist afspraken te maken of met Circumjuris. De keuze is aan u.
 

Circumjuris heeft geen strijkstok, noch een eigenbelang. Het belang van Circumjuris zijn de leden van de coöperatie.
 

Circumjuris is voor en door juristen. Apparaat- en overheadkosten worden zoveel mogelijk vermeden.

Nieuwe leden worden voorgedragen door leden voor een aspirant-lidmaatschap vanwege kennis, ervaring en goede referenties. Lid van Circumjuris word je niet zomaar. 

Alle aangesloten juristen zijn gewend te werken binnen een speelveld van verschillende krachten en belangen. Ze beschikken over uitstekende juridische vaardigheden. Lid van Circumjuris word je niet zomaar.