De leden van Circumjuris hebben een gemengde advies- en procespraktijk met verschillende specialisaties, zodat de gehele juridische vraag van de opdrachtgever kan worden beantwoord. Alle leden zijn zelfstandig jurist (ZZP’er), voeren hun eigen praktijk en hebben tenminste 10 jaar werkervaring op hun vakgebied.

Alle aangesloten juristen beschikken over gedegen kennis en ervaring van het algemene bestuursrecht. Daarnaast heeft iedere jurist zijn eigen specialistische kennis en vaardigheden.

Om een indruk te krijgen van de kennis, volgt hier een impressie:

  • Algemene wet bestuursrecht en algemeen bestuursrechtelijke processen;
  • Diverse bijzondere rechtsgebieden zoals omgevingsrecht, handhaving, Wet tijdelijk huisverbod, Wet openbaarheid van bestuur, Drank- en Horecawetgeving, Algemene Plaatselijke Verordening, Wet gemeenschappelijke regelingen, Huisvestingswet, Wet voorkeursrecht gemeenten;
  • Optreden als (secretaris van) bezwarencommissies en optreden (als verweerder) voor bezwarencommissies maar ook het voeren van verweer bij de rechtbank, Raad van State en Gerechtshoven in diverse aangelegenheden;
  • Juridische kwaliteitszorg, van het onderzoeken van de juridische kwaliteit van de organisatie of delen van de organisatie tot het opzetten van een systeem van juridische kwaliteitszorg.

Voor alle profielen en de contactinformatie van de aangesloten juristen klikt u hier.