Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor Circumjuris niet alleen milieubewust, energiezuinig en kostenefficiënt maar ook mensgericht ondernemen. Centraal staan de kwaliteit van het werk, het werkplezier en een tevreden opdrachtgever. 

 

Juist werken voor een overheid vraagt extra bewustzijn voor de maatschappelijke gevolgen van de inhoud van de opdracht en voor de aanvaardbaarheid van het contract. Als daar prijs op wordt gesteld, spannen de juristen van Circumjuris zich in om na afronding van de opdracht de opgedane kennis toegankelijk te houden voor de opdrachtgever.

 

Circumjuris is altijd bereid afspraken te maken over het nieuwe werken. Circumjuris maakt voor vergaderen zoveel mogelijk gebruik van multimedia zoals Skype. Documentenuitwisseling en –opslag vindt waar mogelijk online  plaats.